kbmars

81 tekstów – auto­rem jest kbmars.

Brak wiary w siebie, to naj­większy cios... ja­ki możemy sa­mi so­bie zadać. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 listopada 2018, 09:08

Nic tak nie za­bija war­tości człowieka...
jak to ro­bią pieniądze.

P$. Nie o ich ilość tu chodzi... a o pazerność. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 24 kwietnia 2018, 10:27

Zdarza się mężczyźnie być dupkiem,
ale dup­ko­wi nig­dy... mężczyzną !!! 

myśl
zebrała 9 fiszek • 22 kwietnia 2018, 08:22

Uczci­wy człowiek nig­dy się nie afiszuje
Uczci­wego człowieka wyróżniają czyny 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 kwietnia 2018, 13:38

Rek­la­ma... pot­wornym oka­lecze­niem ro­zumu człowieka. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 marca 2018, 11:51

Spełnienie w życiu (choćby jed­ne­go) marze­nia jest jak po­jedyn­cza kar­ta.
Nie pos­ta­wisz jej do pionu, jeżeli o inną jej op­rzeć nie spróbujesz. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 3 lutego 2018, 11:05

Pocze­kaj jutra...

To, że aku­rat dziś (być może) jest ktoś lep­szy w czymś od in­nych wca­le nie oz­nacza, że jest lep­szy we wszys­tkim. A na pew­no... lep­szy na zawsze. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 grudnia 2017, 22:49

Nie żyj przeszłością...

Jaz­da przez życie na wstecznym, to bez sensu. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 października 2017, 21:30

Podążając drogą swo­jego życia, do­ceń znacze­nie każde­go wscho­du Słońca. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 października 2017, 19:52

Nie mu­simy się na­ginać ku złemu. Jest ty­le piękna w ludzkim uczuciu. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 września 2017, 23:37

kbmars

Być oryginalnym Realistą komercyjnym, czy oryginalnym Idiotą z zasadami? Dać się sprzedać bez znaczenia lecz tak jak to Inni chcą zobaczyć, czy paranoicznie cenić wartości odbiegające od codzienności. Tak czy inaczej - tu i tam Idiota :)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

kbmars

Użytkownicy
J K L
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

5 listopada 2018, 16:57yestem sko­men­to­wał tek­st Brak wiary w siebie, [...]

4 listopada 2018, 19:46onejka sko­men­to­wał tek­st Brak wiary w siebie, [...]

4 listopada 2018, 09:08kbmars do­dał no­wy tek­st Brak wiary w siebie, [...]

30 kwietnia 2018, 13:29.Rodia sko­men­to­wał tek­st Zdarza się mężczyźnie być [...]

25 kwietnia 2018, 20:30RozaR sko­men­to­wał tek­st Nic tak nie za­bija [...]

25 kwietnia 2018, 20:04yestem sko­men­to­wał tek­st Nic tak nie za­bija [...]

25 kwietnia 2018, 16:39RozaR sko­men­to­wał tek­st Nic tak nie za­bija [...]

24 kwietnia 2018, 21:01yestem sko­men­to­wał tek­st Nic tak nie za­bija [...]

24 kwietnia 2018, 13:51RozaR sko­men­to­wał tek­st Nic tak nie za­bija [...]

24 kwietnia 2018, 10:27kbmars do­dał no­wy tek­st Nic tak nie za­bija [...]